Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is een geheel van regels en bepalingen met betrekking tot verzekeringen. De overeenkomst tussen een verzekeraar en haar klant is onderhevig aan deze regels en bepalingen. Het breken of overtreden van de overeenkomst betekent het niet nakomen van het verzekeringsrecht. Hebt u een geschil met een verzekeraar of verzekerde? Snel handelen is noodzakelijk om eventuele schade te beperken. Ook is het misschien mogelijk om achter de schermen tot een oplossing te komen. Neem vandaag nog contact met ons advocatenkantoor op om de mogelijkheden te bespreken. Naar de contactpagina.

Wat is het verzekeringsrecht?

De definities van een verzekering is wettelijk vastgelegd. In de wet gaat men ervan uit dat een verzekeringsovereenkomst een kansovereenkomst is, waarbij het van een onzekere gebeurtenis afhangt of er een uitkering plaatsvindt. Een verzekeringsovereenkomst heeft volgens het verzekeringsrecht enkele essentiële kenmerken:

 • De overeenkomst heeft een voorwaarde en is afhankelijk van een onzeker voorval.
 • De overeenkomst is consensueel, als beide partijen het eens zijn over de inhoud is dat voldoende. Alleen de polis is het bewijs van de overeenkomst.
 • Het is een voor wat, hoort wat overeenkomst. De verzekerde betaalt de premie, de verzekeraar betaalt uit waneer dat nodig is.
 • De overeenkomst is gebaseerd op vertrouwen.
 • De verzekeringsovereenkomst dient overgaan tot vergoeding van schade, met vermelding van de uit te keren som.

Het is ook wettelijk vastgesteld dat een uit te keren bedrag niet hoger mag zijn dan de schade, reparatie- of vervangingswaarde. Dit is vastgelegd om fraude met verzekeringen te (proberen te) voorkomen.

Wat kan de advocaat handelsrecht voor u betekenen?

Samen met u zoeken wij naar de juiste oplossing voor een van de volgende mogelijke geschillen over/metVerzekeringsrecht rotterdam

 • een afgelosten verzekeringspolis;
 • de verzekeraar van de tegenpartij;
 • uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • beperking van bedrijfsrisico’s;
 • arbeidsongeschktheidsverzekering;
 • enz.

Ons advocatenkantoor staat u bij tegen concurrerende tarieven zonder dat wij bezuinigen op service. Uw doel is onze prioriteit en wij zullen alles wat binnen onze mogelijkheid ligt doen om dat doel te bereiken.

Neem vandaag nog contact met ons op om van gedachten te wisselen over uw geschil. Hoe sneller u actie onderneemt, hoe beter de (financiële) schade beperkt kan worden. Naar de contactpagina.