Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht kent letterlijk geen grenzen. Figuurlijk natuurlijk wel, want bij het internationaal privaatrecht hebben we te maken met landen, het recht in die landen, de rechtbanken in die landen hoe het land de rechtspraak uitvoert en of het (andere) land de rechtspraak erkent.

Internationale privaatrecht bestaat uit enkele onderdelen:

  1. Internationale verdragen
  2. Europese verordeningen
  3. Nationaal recht

Internationale verdragen bevatten onder andere het internationale handelsverkeer. In internationale verdragen vinden we antwoorden op bijvoorbeeld een niet betalende klant in Amerika waarvoor een Nederlands bedrijf iets heeft geleverd op een adres in Mexico.internationaal privaatrecht rotterdam

Europese verordeningen hebben als kenmerk dat ze grensoverschrijdend werken. Zo zijn er bijvoorbeeld maar een paar rechters per land die zich mogen uitspreken in zaken die tot het internationale handelsrecht behoren binnen de EU.

De belangrijkste verordeningen inzake bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging zijn:

  • de Brussel-I-bis verordening (algemene bevoegdheidsgronden en erkenning en tenuitvoerlegging)
  • de Brussel-II-bis verordening (ouderlijk gezag en beĆ«indiging van het huwelijk)

De belangrijkste verordeningen inzake het toepasselijk recht zijn:

  • de Rome-I verordening (overeenkomsten)
  • de Rome-II verordening (buitencontractuele aansprakelijkheid)
  • de Rome-III verordening (bepaalde vormen van beĆ«indiging van het huwelijk)

Binnen het internationaal handelsrecht vinden we ook nog een nationaal recht. Dit klinkt wel heel tegenstrijdig, maar houdt in dat er binnen Nederland ook afspraken zijn die eenzijdig kunnen en moeten worden opgevolgd en uitgevoerd.